Những Câu Chuyện Về Vua Càn Long 2

Những Câu Chuyện Về Vua Càn Long 1993 Càn Long Du Tuần Ký 1993 Tên gốc: Hí Thuyết Càn Long Sản xuất: Đại Lục và Đài Loan Thời gian SX: 1993 Nội dung: Gồm 3 phần: Giang Nam trừ bá; Tây Điền Phong Vân; Cung Vi Kinh Biến Diễn viên: Càn Long – Trịnh Thiếu Thu Xuân Hỉ – Giang Thục Na Bảo Trụ – Lý Võng Cổ Lục – Chu Đình Khôn Tào...

Những Câu Chuyện Về Vua Càn Long 1

Những Câu Chuyện Về Vua Càn Long 1991 Càn Long Du Tuần Ký 1991 Tên gốc: Hí Thuyết Càn Long Sản xuất: Đại Lục và Đài Loan Thời gian SX: 9/1990 -4/1991 Nội dung: Gồm 3 phần: Giang Nam trừ bá; Tây Điền Phong Vân; Cung Vi Kinh Biến Diễn viên: Càn Long – Trịnh Thiếu Thu Xuân Hỉ – Giang Thục Na Bảo Trụ – Lý Võng Cổ Lục...