Xem dưới gầm giường trước khi đi ngủ!

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Vòng đời của trái dưa

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Truyện Doreamon chế (60613)

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Chuyện cảm động về 1 chú sói

HAYNHAT.COM______9f73624f138042ef05998772ab030ca5

TrollFace: Những câu nói hài

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Cách “giật tít” câu khách

HAYNHAT.COM___784368746374

Đệch! =.=

HAYNHAT.COM____644382_412376578840597_1555298055_n

Thói quen khó nói

HAYNHAT.COM___8472389498324628

Chuyện đó đâu ai ngờ

HAYNHAT.COM___84932794862492649

Lộ mặt kẻ thù chung (18+)

HAYNHAT.COM___578732_406214559434979_532204983_n

Hiếp dâm !!!!

HAYNHAT.COM___292393_10151097944078948_1968072075_n

Các thần tượng của Nô

HAYNHAT.COM__83297486324824639

Không được làm điều này!

HAYNHAT.COM__937473895794

Bí quyết của sư phụ!

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Bí quyết trở thành triệu phú

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Với Nô – Học là trên hết!

#gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */