Truyện cười cực ngắn

Hai con kiến đang đi gặp con voi cản đường, một con leo lên chân con voi:

– Tao giữ nó lại rồi, mày quýnh bỏ mẹ nó đi!!

chia sẻ bài này:

Bài liên quan

Bình luận

HaiTranThanh

×
HaiTruongGiang

×
HaiHoaiLinh

×
TruyenCuoi

×
NiemPhat

×