Tổ Sư Đạt Ma

Tổ Sư Đạt Ma Đạo diễn: Brandy Yuen Biên dịch: DPA Thuyết minh: Huy Hồ, Thy Mai, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Tấn Thi Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

Tôn giáo nào có mem đông nhất?

Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau và các tín đồ đều có cách cầu nguyện cũng khác nhau, VD như: _ Phật giáo : A di đà phật ! _Thiên chúa giáo: A men † _ Hồi giáo : A la ! Nhưng 2 tôn giáo có số lượng đông nhất, đông hơn tất cả các tôn giáo kia cộng lại. Ðặc biệt có số lần cầu nguyện lớn nhất trong ngày,...