Tấm cám thời hiện đại

Cấm trẻ em và những người tự cho rằng mình đã lớn! ……………………………………….oOo……………………………………… Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ Mẹ Tấm mất sớm, Tấm phải sống với cha từ nhỏ Chẳng...

Máy móc hiện đại

GV: Trong thời buổi công nghiệp như hiện nay, thứ j` cũng có thể làm bằng máy móc. Ví dụ: cho 1 con bò vào máy, ở đầu kia ta được xúc xích. SV: thưa thầy, thế có cái máy nào mà bỏ xúc xích vào ra đc con bò k? GV: thế cậu bao nhiêu tuổi? SV: 20 GV: 20 năm về trước có 1 cái máy như vậy, và có 1 con bò như thế?!