Tết Cười 2011

“TẾT CƯỜI” 2011 • Kịch bản hài dân gian & hiện đại • Gồm 2 tiểu phẩm hài : Siêu nịnh & Kẻ cắp gặp bà già. • Diễn viên hai miền Bắc – Nam : Vân Dung, Công Lý, Hồng Vân, Thái Hòa, Hán Văn Tình, Quốc Anh, Hằng Chèo, … 1. Siêu Nịnh Phong cách hài dân gian. Ngày 30 Tết, Quan huyện hứng chí hứa với bà...

Hài xuân 2011: Siêu Nịnh & Kẻ Cắp Gặp Bà Già

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

Hài Tết 2011: Siêu Nịnh

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «