Girl Hà Nội soạn sớ chửi tục trên mạng

Girl Hà Nội soạn sớ chửi tục trên mạng Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

Chào hỏi Phí Phèo

Chí Phèo ra đường gặp ông Tây, nghĩ ổng hổng biết tiếng Việt. Chí Phèo: – Mẹ mày thằng Tây. Ông Tây: – What’s your name? Chí Phèo thấy Tây bắt chuyện thì mừng húm: …- My name’s Chí Phèo. Ông Tây: – Địt mẹ Chí Phèo. Chí Phèo tức… lòi phèo!

Cả làng văn hóa

Một ông cụ sống trong một bản làng, một hôm thấy một cậu bé đang câu cá, nhưng câu mãi vẫn không được, cậu bé bực mình nói : – Đ.M , câu từ sáng giờ không được, mệt L` về ngủ thôi ông cụ thấy cậu bé còn nhỏ mà đã chửi bậy như vậy liền theo cậu về nhà và mách với mẹ cậu bé, bà mẹ nghe xong liền...

Đi ị cũng phải đội nón bảo hiểm?!

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «